DOMOV   /   ALKOHOL PRI DELU

ALKOHOL PRI DELU

Domov

Alkohol na delovnem mestu

alokohol na delovnem mestu
Na podlagi 51. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. l. RS, št. 43/2011) delavec ne sme biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc.
Delodajalec mora imeti izdelana Navodila o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc na delovnem mestu, opredeljene postopke preverjanja in ukrepanja v primeru suma na delo pod vplivom alkohola ali drugih substanc.

Prihod na delo v alkoholiziranem stanju oziroma pod vplivom prepovedanih substanc, vnos ali poskus vnosa alkoholnih pijač in prepovedanih substanc v prostore podjetja ali v službena vozila, uživanje alkohola in prepovedanih substanc v delovnem času predstavlja kršitev delovnih obveznosti oziroma kršitev določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. l. RS, št. 43/2011).

Vsakemu zaposlenemu se lahko odredi izvajanje preizkusa alkoholiziranosti neposredno pred nastopom dela ali v delovnem času, prav tako se lahko vsakega zaposlenega napoti na strokovni pregled k izvajalcu medicine dela. Delodajalec ugotavlja stanje pod vplivom alkohola po postopku in na način, ki ga opredeljuje interni akt. Vanj morajo biti vključene natančne smernice, kako pridobiti dokaze o alkoholiziranosti, ki morajo imeti ustrezno veljavo tudi na sodišču.


Izdelamo vam Navodila o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc, način preverjanja in ukrepanje za vaše podjetje.


Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 01 256 51 87 ali 041 655 258 ali preko e-pošte.