DOMOV   /  VARNOST NA GRADBIŠČU   /   Gradbiščni red

Gradbiščni red

V prilogi V Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) je določena vsebina varnostnega načrta med katerimi je tudi gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču).

Gradbiščni red mora biti izobešen na vidnih mestih na vseh vhodih na gradbišče, v jedilnici in v vseh garderobah.