DOMOV   /  USPOSABLJANJA   /   IZPIT HACCP - TEMELJI DOBRE HIGIENSKE PRAKSE

IZPIT HACCP - TEMELJI DOBRE HIGIENSKE PRAKSE

Ponujamo vam svoje znanje in izkušnje na področju izvajanja notranjega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo proizvodnje in prometa z živili, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih škodljivosti.

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) v 4. členu določa, da v proizvodnji in prometu z živili lahko delajo samo osebe, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo za delo z živili, oziroma so zanj dodatno usposobljene in izpolnjujejo osnovne zahteve osebne higiene.

Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil, so dolžne skrbeti za stalno usposabljanje delavcev, ki prihajajo pri delu v stik z živili.Zakon predvideva visoke denarne kazni, od 2.086 do 33.400 EUR za vse, ki takega nadzora ne bodo imeli.

Imate usposobljene svoje delavce, ki delajo in prihajajo v stik z živili o TEMELJIH DOBRE HIGIENSKE PRAKSE?

Program usposabljanja o temeljih dobre higienske prakse:
- zakonodaja na področju higiene živil
- poznavanje bioloških, fizikalnih in kemijskih dejavnikov tveganja v živilski dejavnosti
- shranjevanje dokumentacije- interni pravilnik o higieni živil
- okužbe in zastrupitve s hrano, mikrobiologija, osnove epidemiologije nalezljivih bolezni
- sledljivost in umik živil- ravnanje z odpadki
- preventivni in kontrolni ukrepi, ki dejavnike tveganja odstranijo ali zmanjšajo na sprejemljivo raven
- križanje čistih in nečistih poti- osnove čiščenja
- osebna higiena zaposlenih

In kaj sploh je HACCP? HACCP je sistematičen, preventiven pristop k varni proizvodnji in pripravi živil in jedi za uporabnika. Zajema ugotavljanje in ocenjevanje nevarnosti ali tveganja mikrobiološke, kemične ali fizikalne narave za zdravje uporabnika ter ukrepe in nadzor, s katerimi bomo ta tveganja odstranili oziroma zmanjšali na najnižjo raven.