0){ while ($line = fgets($myfile)) { $redirectFrom=trim(substr($line,0,strpos($line," "))); if($redirectFrom==$url.".html"){ $redirectTo=substr($line,strpos($line," ")+1); $redirectTo="/".trim($redirectTo); break; } } } fclose($myfile); if (!isset($_SERVER['HTTPS']) || $_SERVER['HTTPS'] !== 'on' || $_SERVER[HTTP_HOST]!='www.cpv.si') { if($redirectTo=="") $redirectTo=$_SERVER['REQUEST_URI']; } if($redirectTo!=""){ /*echo sprintf( 'Location: https://%s%s', 'www.cpv.si', $redirectTo ); exit;*/ if(!headers_sent()) { header("Status: 301 Moved Permanently"); header(sprintf( 'Location: https://%s%s', 'www.cpv.si', $redirectTo )); exit(); } } //header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); $stran=explode("-",$url); if(is_numeric($stran[sizeof($stran)-1])) { $podstran=$stran[sizeof($stran)-1]; if(is_numeric($stran[sizeof($stran)-2])) { $podstran1=$stran[sizeof($stran)-2]; $podl=strlen($podstran1)+1; } else { //$podstran1=0; } $stran=substr($url,0,strlen($url)-strlen($podstran)-1-$podl); } else { $stran=$url; $podstran=0; } require "settings.php"; $stran1=$stran; if($stran=="clan-registriran") $stran1="registracija-clana"; /*if($stran=="tiskanje") { include($tmpDirektorij."tiskanje.php"); exit; }*/ if($stran=="tiskanjeobrazci") { include($tmpDirektorij."tiskanjeobrazci.php"); exit; } if($stran=="tiskanje-narocilnice") { include($tmpDirektorij."tiskanjenarocilnice.php"); exit; } $sql = $mysqli->query("SELECT * FROM podstrani where url='$stran1'"); $txt1 = $sql->fetch_array(); $pagenum=$txt1['id']; $pagenumIdKat=$txt1['idKat']; $pType=$txt1['pType']; $naslovStrani=$txt1['naslov']; $naslovStraniZRdeco=$txt1['naslovZRdeco']; $podNaslovStrani=$txt1['podnaslov']; $slikaOzadja = $txt1['slikaOzadja']; $barvaOzadja = $txt1['barvaOzadja']; $pagetitle=$txt1['title']; $description=$txt1['description']; $keywords=$txt1['keywords']; $predefiniraneStrani=array("isci","podatki","prijava-za-partnerje","zemljevid-strani","kontaktni-obrazec","notice","arhiv","oddaj-obrazec"); switch($stran1){ case "podatki": $naslovStrani="Podatki podjetja"; $pagetitle="Podatki podjetja"; $description="Podatki podjetja."; $keywords="podatki podjetja"; break; case "prijava-za-partnerje": $naslovStrani="Prijava za partnerje"; $pagetitle="Prijava za partnerje"; $description="Prijava za partnerje."; $keywords="prijava za partnerje"; break; case "zemljevid-strani": $naslovStrani="Zemljevid strani"; $pagetitle="Zemljevid strani"; $description="Zemljevid strani."; $keywords="zemljevid strani"; break; case "kontaktni-obrazec": $naslovStrani="Kontaktni obrazec"; $pagetitle="Kontaktni obrazec"; $description="Kontaktni obrazec."; $keywords="kontaktni obrazec"; $pagenumIdKat=0; break; case "notice": $naslovStrani="Obvestilo"; $pagetitle="Obvestilo"; $description="Obvestilo."; $keywords="obvestilo"; break; case "arhiv": $naslovStrani="Arhiv podatkov"; $pagetitle="Arhiv podatkov"; $description="Arhiv podatkov."; $keywords="arhiv podatkov"; break; case "oddaj-obrazec": $naslovStrani="Obrazec oddan"; $pagetitle="Obrazec oddan"; $description="Obrazec oddan."; $keywords="obrazec oddan"; break; } if($stran1!="" && !in_array($stran1,$predefiniraneStrani) && !$pagenum>0){ header("HTTP/1.0 404 Not Found"); $naslovStrani="Stran ne obstaja"; $pagetitle="Stran ne obstaja"; $description="Stran ne obstaja."; $keywords="404 napaka, neobstoječa stran"; $pagenotfound=true; } //echo "Ć


"; if($url=="isci"){ $naslovStrani="Rezultati iskanja"; $query = substr($_SERVER["REQUEST_URI"],strpos($_SERVER["REQUEST_URI"],"?s=")+3); if(strpos($query,"&p=")>0) $page = substr($query,strpos($query,"&p=")+3); else $page = 0; if(strpos($query,"&p=")>0) $query = substr($query,0,strpos($query,"&p=")); $queryForPagination = $query; $query = str_replace ("-"," ",$query); $query = str_replace ("%C4%8D","č",$query); $query = str_replace ("%C4%8C","Č",$query); $query = str_replace ("%C5%A1","š",$query); $query = str_replace ("%C5%A0","Š",$query); $query = str_replace ("%C5%BE","ž",$query); $query = str_replace ("%C5%BD","Ž",$query); $query = str_replace ("%C4%91","đ",$query); $query = str_replace ("%C4%90","Đ",$query); $query = str_replace ("%C4%87","ć",$query); $query = str_replace ("%C4%86","Ć",$query); $queryForDB = str_replace ("ž","ž",$query); $queryForDB = str_replace ("Ž","Ž",$queryForDB); /* Kako se shrani v bazo: č: è ć: æ Č: È Ć: Æ ž: ž Ž: Ž Å¡: š Å : Š đ: ð Đ: Ð */ //echo $query; //echo "
$page"; /*$query = str_replace ("-"," ",$query); $query = str_replace ("%C4%8D","č",$query); $query = str_replace ("%C5%A1","š",$query); $query = str_replace ("%C5%BE","ž",$query); $query = str_replace ("%C4%87","ć",$query); $query = str_replace ("%C4%91","đ",$query);*/ $pagetitle="Rezultati iskanja: $query"; $description="Rezultati iskanja za $query."; $keywords=str_replace(" ",",",$query); } include_once($tmpDirektorij."adpath.php"); $txt = $mysqli->query("SELECT * FROM nastavitve"); while($nast = $txt->fetch_array() ) { if ($nast['option']=="partvstop") { $vstoppartnerji= $nast['value']; } if ($nast['option']=="kontakt") { $mail= $nast['value']; } // if ($nast['option']=="keywords") { $keywords= $nast['value']; } // if ($nast['option']=="page_title") { $pagetitle= $nast['value']; } if ($nast['option']=="uvodnistavek") { $uvodnistavek= $nast['value']; } if ($nast['option']=="spodnjistavek") { $spodnjistavek= $nast['value']; } if ($nast['option']=="reklame") { $reklame= stripslashes($nast['value']); } if ($nast['option']=="logo") { $logo= $nast['value']; } if ($nast['option']=="hitrost") { $hitrost= $nast['value']; } if ($nast['option']=="podnovicami") { $podnovicami= stripslashes($nast['value']); } } if ($url=="prijava-za-partnerje"){ require "partnerji_vstop_php.php"; $hideBannerAndNavigation=true; } if($pagenum==2147483693 && $_POST['uporabnisko_ime'] && $_POST['geslo'] && !isset($_SESSION["login_clani"]["id"])){ require $tmpDirektorij."clani_zdruzenja_prijava.php"; } if ($url=="odjava") { unset($_SESSION["login"]["id"]); unset($_SESSION["login"]["id1"]); unset($_SESSION["login"]["uporabnisko_ime"]); unset($_SESSION["login"]["naziv"]); unset($_SESSION["login"]["email"]); header("location:index.php"); exit(); } if ($url=="odjava_clana") { unset($_SESSION["login_clani"]["id"]); header("location:index.php"); exit(); } if ($url=="odjava-arhiv") { $_SESSION["arhiv"]=false; header("location:index.php"); exit(); } ?> <?php echo $pagetitle; ?>
query("SELECT var1, var2, txt1 FROM vsebina WHERE idKat = 900002 ORDER BY sortorder ASC"); //id=9 while($pstrani = $strani->fetch_array() ) { $var1=$pstrani["var1"]; $var2=$pstrani["var2"]; $txt1=$pstrani["txt1"]; $imageNavigation.="
$txt1
"; } echo $imageNavigation; ?>
query("SELECT id, idKat FROM podstrani WHERE url = '$url'"); //id=9 while($pstrani = $strani->fetch_array() ) { $id=$pstrani["id"]; $idKat=$pstrani["idKat"]; if($idKat=="" || $idKat==0) $idKat="NULL"; $tmpCarousel.="idsubKat=$id or idsubKat=$idKat or "; } if($tmpCarousel!="") $tmpCarousel=substr($tmpCarousel,0,strlen($tmpCarousel)-3); } $strani = $mysqli->query("SELECT id, var1, var2, txt1, txt2, idsubKat FROM vsebina WHERE idKat = 900005 and ($tmpCarousel or idsubKat=-2)"); //id=9 //echo "SELECT id, var1, var2, txt1, txt2, idsubKat FROM vsebina WHERE idKat = 900005 and ($tmpCarousel or idsubKat=-2)"; if($strani) while($pstrani = $strani->fetch_array() ) { $bannerGroup=$pstrani["id"]; $zamik=$pstrani["var1"]; $visina=$pstrani["var2"]; $vzorec=$pstrani["txt2"]; if($vzorec=="") $vzorec=0; //če je izbrana bolj specifična kategorija, potem se prikaže ta banner if($pstrani["idsubKat"]>0) break; } if($bannerGroup>0) { ?>
style="background-color: rgba();">
DOMOV 0 && $idKat!=""){ $sql = $mysqli->query("SELECT id, url, naslov, naslovZRdeco, idKat FROM podstrani WHERE id = $idKat"); $pstrani = $sql->fetch_array(); //id=9 $url=$pstrani["url"]; $naslov=$pstrani["naslov"]; $naslovZRdeco=$pstrani["naslovZRdeco"]; $idKat=$pstrani["idKat"]; $nav="  /  "; $nav.=$naslov; if(($naslov!="") && ($naslovZRdeco!="")) $nav.=" "; if($naslovZRdeco!="") $nav.=$naslovZRdeco; $nav.=""; $navigacija[]=$nav; } $navigacija=array_reverse($navigacija); foreach($navigacija as $val) echo $val; ?>   /  
>

".$naslovStraniZRdeco.""; ?>

0) { $pagenum=65; } $clani=false; $vstop=false; $podatki=false; if($pagenotfound){ echo "Stran ne obstaja. Željeno stran lahko poskusite najti še z iskalnikom ali uporabo zgornje navigacije.

"; } else switch($stran) { case "notice" : require "notice.php"; break; case "lokacija" : require "kjesmo.php"; break; case "novice" : require $tmpDirektorij."novice.php"; break; case "zemljevid-strani" : require "struktura.php"; break; case "anketa" : require $tmpDirektorij."anketa1.php"; break; //case "registracija-clana" : $noline=true; $clani1=true; require $tmpDirektorij."default.php"; break; //case "clan-registriran" : $noline=true; $clani1=true; require $tmpDirektorij."default.php"; break; //case "kontakt" : $pagenum=67; require "default.php"; break; case "pozabljeno-geslo" : $parsemail=true; $pagenum=2147483655; require "default.php"; break; case "kontaktni-obrazec" : require "kontaktni_obrazec.php"; break; case "prijava-za-partnerje" : $pagenum=2147483656; $noline=true; $vstop=true; require "default.php"; break; case "vstop" : require $tmpDirektorij."izpiti/index.php"; break; case "podatki" : $pagenum=2147483657; $noline=true; $podatki=true; require "default.php"; break; //case "delodajalci" : $pagenum=68; require "default.php"; break; case "oddaj-obrazec" : require "oddajobrazec.php"; break; //case "clanske-strani"/*2147483693*/ : $noline=true; $clani=true; require $tmpDirektorij."default.php"; break; case "arhiv" : $noline=true; require "arhiv.php"; break; case "isci" : $noline=true; require "isci.php"; break; default : require "default.php"; break; } //na desni novice in reklame //require $tmpDirektorij."novicereklame.php"; ?>
"; ?> " class="attachment-full img-responsive" alt=""> "; if($besediloPodSliko!="") echo "$besediloPodSliko"; ?>
query("SELECT txt3 FROM vsebina where idKat=$pagenum"); $pstrani = $sql->fetch_array(); $besediloPodBesedilomSSliko=$pstrani['txt3']; if($besediloPodBesedilomSSliko!=""){ //-------------------------------- flip elementi ------------------------------------------ while(strpos($besediloPodBesedilomSSliko,"[flip-")>-1) { $tekst1=substr($besediloPodBesedilomSSliko,strpos($besediloPodBesedilomSSliko,"[flip-")+6); $tekst1=substr($tekst1,0,strpos($tekst1,"]")); $flipSql = $mysqli->query("SELECT id, var2, txt1, txt2 FROM vsebina WHERE var1 = $tekst1 ORDER BY sortorder ASC"); $flip="
"; while($flipItems = $flipSql->fetch_array() ) { $flip.="
"; $flip.="
"; $buttonTekst=$flipItems['txt2']; include("parsebutton.php"); $flip.="
".$flipItems['txt1']."
$buttonTekst
"; } $flip.="
"; $besediloPodBesedilomSSliko=str_replace("[flip-$tekst1]",$flip,$besediloPodBesedilomSSliko); } echo "
$besediloPodBesedilomSSliko
"; } ?>