DOMOV   /  USPOSABLJANJA   /   IZPIT IZ VARSTVA PRED POŽAROM

IZPIT IZ VARSTVA PRED POŽAROM

Na podlagi Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 31/11) mora delodajalec zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona, ki ureja varstvo pred požarom in tem pravilnikom ter da je seznanjen s požarnim redom.

Zaupajte nam, da delavce pravilno usposobimo za izvajanje ukrepov požarne varnosti Naša strokovnost in izkušnje vam zagotavljajo, da boste na področju požarne varnosti korektno usposobljeni.

Teoretični in praktični del posameznega programa usposabljanja za varstvo pred požarom mora, če s tem pravilnikom ni določeno drugače, obsegati najmanj naslednje teme:
  - normativne, strokovne in druge podlage;
  - osnove gorenja in gašenja;
  - nevarnosti za nastanek požara;
  - oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom in gašenje začetnih požarov, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite;
  - izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom;
  - preizkus usposobljenosti za varstvo pred požarom.

Na našem spletnem portalu imate možnost e-usposabljanja iz varstva pri delu in požarne varnosti s pomočjo učnega gradiva. Na podlagi registracije vašega podjetja in s pridobitivijo vstopnih kod, lahko opravite preizkus teoretične usposobljenosti iz varstva pri delu in varstva pred požarom.

Opravite poskusni test iz varstva pri delu preko spletnega portala...