May 24, 2019
CPV d.o.o., Lipahova ulica 31, 1000 Ljubljana, tel.: 01 256 51 87, gsm: 041 655 258, fax; 01 256 51 87, e-mail: info@cpv.si, Delovni čas: ponedeljek - petek: 8:00 - 16:00


Dobrodošli v centru za e-usposabljanje.

Za nadaljevanje opravljanja preizkusa, zgoraj v menijski vrstici kliknite 'PREIZKUSI USPOSOBLJENOSTI'.
Nato pred izbiro svojega delovnega mesta izbirite 'Prvi' - v kolikor preizkus pri tem delodajalcu opravljate prvič, ali 'Periodični' - v kolikor ste preizkus že opravljali in sedaj opravljate obdobni oz. periodični preizkus. Nato kliknite na svoje delovno mesto.

Za kakršnekoli informacije smo vam na voljo na tel. št. 01 256 51 87 ali 041 655 258.


[gumb|poln|podjetje_izpiti.php|majhen|nadaljuj]CPV, varstvo pri delu, požarna varnost, varstvo okolja, d.o.o., Lipahova ulica 31, 1000 Ljubljana