DOMOV   /  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - OSTALE INFORMACIJE   /   Mediacija na področju varnosti in zdravja pri delu

Mediacija na področju varnosti in zdravja pri delu

Sodni izvedenec in MEDIATOR za nezgode pri delu nudi strokovno svetovanje in pomoč pri regresnih zahtevkih in odškodninah za nesreče pri delu. Izdela vam izvedenko mnenje in vodi mediacijski postopek med strankama v postopku.
Pokličite nas na tel. št. 01 256 51 87 ali 041 655 258 ali nam pišite preko e-pošte in povprašajte za nasvet mediatorja.

V primeru odškodninskih zahtevkov za nezgode pri delu, priporočamo, da odškodninske zahtevke s pomočjo mediatorja na prijazen in poceni način.
Z Zakonom o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah bo reševanje sporov urejeno na sistemski ravni.

Kaj je mediacija?
- Mediacija je zunajsodni postopek za reševanje sporov.

- Za mediacijo so potrebni najmanj trije: dve ali več sprtih strani ter mediator.
- Sprte strani se za mediacijo odločijo prostovoljno.
- Mediator ne odloča ali razsoja, ampak pomaga dosegati dogovor.
- Potek mediacije ni predpisan, o njem se porazumejo vpleteni.
- Trajanje mediacije ni določeno.

- Začne se, ko ena stran prejme predlog druge strani za mediacijo, konča pa,ko se strani sporazumeta ali ne sporazumeta.
- Sporazum ima lahko obliko neposredno izvršljivega notarskega zapisa,poravnave pred sodiščem ali arbitražne odločbe.
- Podatki iz mediacije so zaupni in jih ni mogoče uporabiti kot dokaz vsodnem ali arbitražnem postopku.- Med mediacijo ne teče zastaranje zahtevka.
- Cena mediacije ni določena, o nagradi mediatorju in o razdelitvi skupnihstroškov se sporazumejo vsi vpleteni.

 

Oglejte si Direktivo ES in predlog Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah.