DOMOV   /  PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA   /   Meritve hrupa

Meritve hrupa

Hrup na delovnem mestu je stresor in vpliva na storilnost, zdravje in počutje delavcev. Po daljšem času izpostavljenosti hrupu se pri delavcih pojavljajo bolezenski znaki na živčnem, žilnem in slušnem sistemu.

Meritev hrupa na delovnem mestu se izvaja na osnovi Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. l. RS, št. 17/06, 18/06) in standarda SIST ISO 9612 ter metodologije o meritvah hrupa na delovnem mestu.

Kot škodljiv hrup se šteje ves hrup, katerega raven dnevne izpostavljenosti presega 85 dB(A) oz. konična raven preko frekvenčnega uteženja C presega 140 dB(A). Delovno mesto, kjer je prisoten škodljiv hrup imenujemo – hrupno delovno okolje. Izpostavljenost (dnevna ali tedenska) hrupu nad 90 dB(A) pa predstavlja potrebo nad izvedbo poostrenih ukrepov za zaščito delavcev.

Škodljiv hrup lahko na delavca deluje na naslednje načine:
  - okvari slušni organ, tako da lahko delavec ogluši,
  - škodljivo deluje na organizem v obliki stresa, negativno deluje na ožilje in posredno
    na ostale notranje organe,
  - ovira ali onemogoči opravljanje dela ali sporazumevanje in signalizacijo z zvočnimi
    signali ali opozorili.

Mi smo strokovno seznanjeni z vsemi predpisi in zakoni na področju zagotavljanja ustreznega hrupa na delovnem mestu. Strokovno vam bomo svetovali in pomagali izboljšati delovne pogoje. Oglejte si Metode ocenjevanja delovnega okolja.