DOMOV   /  PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA   /   Meritve toplotnih razmer - mikroklime

Meritve toplotnih razmer - mikroklime

Meritve mikroklimatskih razmer in ostale preiskave delovnega okolja mora delodajalec izvajati na podlagi 19. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011), ki določa, da mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja tudi tako, da  z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne razmere.

Izmerjene vrednosti toplotnih razmer (mikroklime) v delovnem okolju ocenjujemo po Pravil­niku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS št. 89/1999, 39/2005) in smiselno tudi po Pravilniku o klimatizaciji in prezračevanju stavb (Ur. l. RS št. 42/2002, 105/2002 ) ter SIST ISO 7730.