DOMOV   /  PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA   /   Meritve osvetljenosti

Meritve osvetljenosti

Meritve osvetljenosti in ostale preiskave delovnega okolja mora delodajalec izvajati na podlagi 19. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011), ki določa, da mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja tudi tako, da  z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne razmere.

Izmerjene vrednosti osvetljenosti na delovnem mestu ocenjujemo po Standardu EN 12464 in Pravil­niku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS št. 89/1999, 39/2005).

Z meritvami osvetljenosti ugotavljamo tri dejstva: 
  - ali je realizirana izvedba razsvetljave skladna s projektom, 
  - ali osvetljenost na delovnem mestu v obratovalnih razmerah ustreza zahtevam dela in delavca, 
  - ali osvetljenost na delovnem mestu ustreza predpisom in standardom.

Osvetljenost je merilo za količino svetlobnega toka, ki pada na neko ploskev, podajamo jo v luxih – 1 lx nam poda osvetljenost 1 lumna, ki osvetljuje 1m2.