DOMOV   /  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - OSTALE INFORMACIJE   /   Mobing - nasilje na delovnem mestu

Mobing - nasilje na delovnem mestu

Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

Na podlagi 24. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. l. RS, št. 43/11) in 7. člena Zakona o delovnih razmerjih /ZDR-1/  mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih.

Z določenimi ukrepi se podrobneje ureja način prepoznavanja in preprečevanja ter odpravljanja nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih v podjetju.