DOMOV   /  VARSTVO PRED POŽAROM   /   Načrt evakuacije

Načrt evakuacije

Na podlagi 2. člena s Pravilnikom o požarnem redu (UL RS. št. 52/07, 34/11, 101/11) se morata požarni načrt in načrt evakuacije se morata izdelati za objekte iz v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.

Z načrtom evakuacije grafično prikažemo objekt ali dele objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V evakuacijskem načrtu mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.

Evakuacijski načrt mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje.

V hotelskih in drugih sobah, ki so namenjene nastanitvi gostov, mora biti poleg načrta evakuacije tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, napisano v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, morajo biti navodila napisana tudi v jeziku narodne skupnosti.

Lastniki ali uporabniki, ki uporabljajo isti objekt, morajo načrte evakuacije uskladiti.

Načrt evakuacije mora biti izdelan pravilom v formatu A4 ali A3 oziroma v formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov.