DOMOV   /  IZJAVA O VARNOSTI   /   Obrazec za izdelavo ocene tveganja

Obrazec za izdelavo ocene tveganja

 1  Osnovni podatki
Naziv naročnika: *
Naslov (sedež) naročnika: *
Davčna številka: *
Šifra dejavnosti: *
Dejavnost: *
Direktor (odg. oseba): *
Delavski zaupnik:
Kontaktna oseba: *
Telefon: *
Mail:
Pooblaščeni zdravnik medicine dela:
Objekt / lokacija (naziv, naslov):

 2  Seznam delavcev
Ime in priimek: Datum rojstva: Delovno mesto:
(iz pogodbe)
Datum izpita iz varstva pri delu: Datum zdr. pregleda:

 3  Opis del in nalog po posameznih delovnih mestih
Delovno mesto:
Opis del in nalog:
(iz sistemizacije delovnih mest ali pogodbe o zaposlitvi)

 4  Delovna oprema (stroji, naprave), ki se uporablja na posameznih delovnih mestih
     (npr. računalnik, tiskalnik, salamoreznica, pečica, vrtalni stroj, brusilni stroj, viličar, lestve...)

Delovno mesto:
Delovna oprema:

 5  Osebna varovalna oprema, ki se uporablja na posameznih delovnih mestih
     (npr. delovna obleka - kombinezon, halja..., čelada, zaščitni čevlji s kovinsko kapico, rokavice...)

Delovno mesto:
Osebna varovalna oprema:

 6  Preiskave delovnega okolja, pregledi, preizkusi...
Presikava, pregled, preizkus...
Izvedeno DA / NE:
Datum izvedbe: Izvedel:
Meritve mikroklime in osvetljenosti
Meritve hrupa na delovnem mestu
Meritve prahu
Meritve električnih instalacij
Meritve strelovodov
Pregled in preizkus delovne opreme
Letni pregled gasilnih aparatov
Izdelan požarni red za objekt
Nameščena omarica prve pomoči
   

 7  Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite (APZ)
Sistem
Vgrajeno
DA / NE:
   Potrdilo o brezhibnem delovanju
   DA / NE:
Datum izdaje potrdila:
Naprava za javljanje in odkrivanje požara
  
Varnostna razsvetljava
  
Šprinkler sistem
  
Naprava za detekcijo plina   
Odvod dima in toplote
(npr. dimne kupole)
  
Požarne lopute