DOMOV   /  OCENA TVEGANJA   /   Revizija ocene tveganja Covid 19

Revizija ocene tveganja Covid 19

Na podlagi dejstva, da novi korona virus Sars-Cov-2 ostaja v naši populaciji, in da dokler ne bomo imeli učinkovitega zdravila, ki bi širjenje virusa preprečevalo, bomo morali do takrat z večimi ukrepi zmanjšati prenos virusa med ljudmi na najnižjo možno raven.

Ker virus Sars-Cov-2 oz. bolezen Covid19 predstavlja novo nevarnost za zdravje delavcev ljudi tudi na delovnih mestih, mora delodajalec skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu opraviti oceno tveganja oz. revizijo obstoječe ocene tveganja, kjer se oceni kakšna je nevarnost, ki jo predstavlja novi virus ter določit ukrepe za zmanjšanje tveganja prenosa virusa med delavci na najnižjo možno raven.

Na podlagi izpolnjenega vprašalnika v nadaljevanju, lahko za vas pripravimo neobvezujočo ponudbo za izdelavo revizije ocene tveganja za omejitev širejenja okužbe Sars-Cov-2 / Covid19 znotraj vašega podjetja:

Delodajalec:

 
Lokacija / naslov:
 
Dejavnost:  
Kontaktna oseba:
 
Telefon:  
e-poštni naslov:
 

Št. delavcev v podjetju:

 

Ali je v podjetju določen delavec, ki spremlja situacijo v zvezi z epidemijo Covid19?:

     

Ali je v podjetju oblikovana ekipa delavcev, ki spremlja situacijo v zvezi z epidemijo Covid19?:

    

Ali delavec/ekipa stalno spremlja vladne ukrepe in navodila stroke v zvezi z omejitvijo širjenja virusa?

     

Ali poteka notranja vseobsežna komunikacija med vsemi zaposlenimi v zvezi z epidemijo Covid 19 in se stalno posodablja?

     

Ali je med delavci zagotovljena stalna socialna distanca  - varnostna razdalja, najmanj 2m?

     

Ali med delavci prihaja do neposrednega stika oz. do razdalje med njimi manjši od 2m?

     

Ali zaposleni delajo od doma?

     

Koliko delavcev opravlja delo od doma?

 
Ali so bila delavcem, ki opravljajo delo od doma, posredovana navodila za varno delo?      

Koliko delavcev opravlja delo v podjetju?

 
Ali je že izvedena revizija ocene tveganja, kjer je opredeljena nevarnost okužbe z novim korona virusom?
     
Ali je za vsako delo na domu izvedena Ocena tveganja (v primeru dela na domu)?
     
Ali so že izvedeni kakršnikoli ukrepi za zmanjšanje stikov med delavci na kritičnih točkah (npr. vhodi, garderobe, jedilnica, sanitarije..)?
     
Kateri ukrepi za zmanjšanje stikov med delavci na kritičnih točkah so že izvedeni?
 
Ali je varnostna razdalja - distanca najmanj 2 m zagotovljena vedno in povsod?
     
Ali je zagotovljena sprotna komunikacija med delodajalcem in delavci v zvezi z zdravstvenim stanjem delavca (samo v zvezi s sumom na okužbo s Sars-Cov-2 / Covid-19)?
     
Ali so vsi delavci seznanjeni z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa v podjetju?
     
Ali so v podjetju izvedeni protokoli za higieno rok?
     
Ali protokoli za higieno rok dosledno izvajajo?      
Ali so zaposleni seznanjeni s higieno kašljanja in kihanja?
     
Ali so uvedeni ukrepi za čiščenje za razkuževanje premdmetov in površin (kljuke, ograje, pipe, delovna oprema...)?
     
Ali je zagotovljeno prezračevanje delovnih prostorov?      
Ali ima podjetje izdelan protokol v primeru suma na okužbo Covid-19?
     
Ali je zagotovljen prostor za izolacijo v primeru suma na okužbo Covid-19?
     
Ali se delavci udeležujejo poslovnih potovanj?      
Ali ima podjetje sprejeto politiko glede poslovnih potovanj?
     
Ali se izvajajo sestanki v fizični obliki večih oseb v enem prostoru?
     
Ali je na sestankih hkrati prisotnih več kot 5 oseb v istem prostoru?
     
Ali se sestanki izvajajo na daljavo, brez fizičnih stikov med udeleženci?
     
Ali delavci za prihod na delo koristijo javni prevoz?
     
Ali delavci za prihod na delo uporabljajo lastni prevoz?
     
Ali se dealvci v primeru prihoda na delo z osebnim vozilom vozijo sami?      
Ali so v podjetju delavci, ki spadajo v ranljivejšo skupino ljudi v zvezi z boleznijo Covid-19 (starejši od 60 let, nosečnice, invalidi...)      
Ali so za delavce, ki spadajo v ranljivejšo skupino ljudi sprejeti dodatni ukrepi za preprečevanje tveganja za okužbo Covid-19?      
Ali si delavci pred vstopomo v podjetje razkužijo roke?      
Ali delavci v prostorih podjetja uporabljajo zaščitne maske?      
Ali delavci prihajajo v stik z zunajimi obiskovalci - strankami?      
Ali je obiskovalcem prepovedan vstop v prostore podjetja?      
Ali je za obiskovalce omejen vstop v prostore podjetja?      
Ali so za obiskovalce sprejeti ukrepi za preprečevanje širjenja virusa Covid-19?      
Ali obstaja protokol za dostavo blaga in opreme v podjetje?      
Ali delodajalec zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo za preprečevanje širjenja okužbe Covid-19?