DOMOV   /  VARNOST V TRANSPORTU   /   Ocena tveganja

Ocena tveganja

Domov <<< Varnost v transportu

VARSTVO PRI DELU V TRANSPORTU

IZJAVA O VARNOSTI, OCENA TVEGANJA

Ali imate izdelano izvajo o varnosti z oceno tveganja? Naš strokovni team vam nudi strokovno izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja ali revizijo le-te po izjemno ugodnih cenah.

Izjava o varnosti z oceno tveganja se izdeluje na podlagi Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99, 64/01) in Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur.l. RS, št. 30/00).

Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.

Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti.

Če delodajalec nima izdelane in sprejete izjave o varnosti v pisni obliki ali ni izdelana na predpisan način in v predpisani vsebini se ga kaznuje z denarno kaznijo najmanj 1.251,88 €.

Za vas izdelamo tudi:
Oceno tveganja za delo z
NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI
Oceno tveganja za delo z AZBESTOM

 

Katere podatke potrebuje strokovni delavec za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja si oglejte tukaj.

Za naročilo izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja izpolnite naročilnico ali stopite v kontakt z nami.