DOMOV   /  USPOSABLJANJA   /   USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom mora delodajalec določiti število, vrste in način usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, glede na vrsto dejavnosti, požarno ogroženost in število zaposlenih v izmeni.

Na podlagi Pravilnika o požarnem redu mora delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo.
Delodajalec, ki mora izdelati v skladu s pravilnikom poleg požarnega reda tudi načrt evakuacije in požarni načrt, mora v požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnjega odstavka. Delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v vsaki izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije.

Zaupajte nam, da usposobimo odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Naša strokovnost in izkušnje vam zagotavljajo, da boste na področju požarne varnosti korektno usposobljeni.

Teoretični in praktični del posameznega programa usposabljanja za varstvo pred požarom mora, če s tem pravilnikom ni določeno drugače, obsegati najmanj naslednje teme:
  - normativne, strokovne in druge podlage;
  - osnove gorenja in gašenja;
  - nevarnosti za nastanek požara;
  - oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom in gašenje začetnih požarov, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite;
  - izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom;
  - preizkus usposobljenosti za varstvo pred požarom.