DOMOV   /  VARNOST NA GRADBIŠČU   /   Pisni sporazum za skupno delovišče

Pisni sporazum za skupno delovišče

Skladno z 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) a deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
Vsak delodajalec mora v sporazumu, iz prejšnjega odstavka določiti delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev.
Delodajalci morajo sporazumno določiti delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom.

S pisnim sporazumom se določajo skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, skupna organizacija del in skupna organizacija varnosti in zdravja pri delu vseh fizičnih in pravnih oseb, ki izvajajo dela na skupnem delovišču. Hkrati se s pisnim sporazumom o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču določijo delavci, ki so odgovorni za zagotavljanje varnosti svojih delavcev in delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom.