DOMOV   /  VARNOST NA GRADBIŠČU   /   Požarni red gradbišča

Požarni red gradbišča

Delavci, ki izvajajo dela na začasnih in premičnih gradbiščih morajo dosledno upoštevati požarni red gradbišča.
Požarni red gradbišča mora biti izobešen na vidnih mestih na gradbišču.