DOMOV   /  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - OSTALE INFORMACIJE   /   Promocija zdravja

Promocija zdravja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. l. RS, št. 43/2011) v 6. členu delodajalcu nalaga, da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja, kar določi 32. člen navedenega zakona.

Kaj je promocija zdravja na delovnem mestu? Promocija zdravja na delovnem mestu zajema skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.

Ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu:
 - organizacijski
 - okoljski
 - individualni

Izdelamo vam Načrt promocije zdravja na delovnem mestu za vaše podjetje skladno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. l. RS, št. 43/2011).