DOMOV   /  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - OSTALE INFORMACIJE   /   Regresni zahtevki za nezgode pri delu

Regresni zahtevki za nezgode pri delu

Sodni izvedenec in mediator za nezgode pri delu nudi strokovno svetovanje in pomoč pri regresnih zahtevkih in odškodninah za nesreče pri delu. Izdela vam izvedenko mnenje in vodi mediacijski postopek med strankama v postopku.

Vse več je regresnih zahtevkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje oz. zavarovalnic do delodajalcev za nezgode pri delu. Zahtevki so v veliko primerih neupravičeni.
Zavod za zdravstveno zavarovanje lahko zahteva, da povzročeno škodo povrne delodajelec na podlagi 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ (Ur.l. RS, št. 72/2006), ki pravi:

  1. Zavod ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne delodajalec, če je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.
  2. Zavod ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne delodajalec tudi, če nastane škoda zaradi tega, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravstveno ni bila sposobna za opravljanje določenih del oziroma nalog, kar se je pozneje ugotovilo z zdravstvenim pregledom.

Navodila in obrazec za prijavo poškodbe / nezgode pri delu najdete tukaj.