DOMOV   /   USPOSABLJANJA

USPOSABLJANJA

S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. l. RS, št. 43/11) in Zakona o varstvu pred požarom /ZVPoz/ (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) ter ostalih podzakonskih aktov izvajamo različna usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, in sicer:

  - Usposabljanje za varno delo (izpit iz varstva pri delu)

  - Usposabljanje za varstvo pred požarom (izpit iz požarne varnosti)

  - Usposabljanje odgovornih oseb z gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

  - Izpit za viličarja

  - Izpit za TGM

  - Haccp izpit