DOMOV   /  VARSTVO PRED POŽAROM   /   Vaja evakuacije

Vaja evakuacije

7. odstavek 35. člen Zakona o varstvu pred požarom (UL RS, št. 3/07-UPB1, 83/12) določa, da morajo lastniki ali uporabniki objektov za ketere je potrebno izdelati načrt evakuacije in požarni načrt enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

Pomen evakuacije:
- čas evakuacije,
- evakuacijske poti in izhodi,
- odgovornosti in naloge zaposlenih oz. stanovalcev,
- varnost pri evakauciji,
- pomen vaje.

Namen vaje evakauacije
Z vajo evakuacije hočemo preizkusiti kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz objekta, praktično usposobiti zaposlene, kako ukrepati v primeru požara, ko le-tega ni več mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki in kako kar se da hitro in varno zapustiti objekt.

Izdelamo vam program in načrt vaje evakuacije ter praktično izvedemo vajo evakaucije iz objeka za primer požara, po zahtevah Zakona o varstvu pred požarom (UL RS, št. 3/07-UPB1, 83/12), ter o izvedeni vaji izdelamo in izdamo zapisnik.