DOMOV   /  VARNOST V TRANSPORTU   /   Varstvo pred požarom

Varstvo pred požarom

Domov <<< Varnost v transportu

VARSTVO PRED POŽAROM

POŽARNI RED, NAČRT EVAKUACIJE, POŽARNI NAČRT, OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI, GASILNI APARATI, GAŠENJE

Izvajamo strokovne naloge s področja varstva pred požarom:
1. Izdelava požarnih redov, požarnih in evakaucijskih načrtov;
2. Študije požarne varnosti;
3. Pregledi vgrajenih sistemov APZ (aktivne požarne zaščite);
4. Izvajanje usposabljanja za izvajanje evakaucije iz objekta;
5. Izvajanje prkatičnega usposabljanja gašenja z ročnimi gasilnimi aparati;
6. Prodaja in servis gasilnih aparatov;
7. Prodaja opozorilnih in obvestilnih tabel in nalepk za varstvo pred požarom;
8. Usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom.