DOMOV   /  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - OSTALE INFORMACIJE   /   Zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Zakono o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, št. 43/11)
Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ (Ur.l. RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12, 61/17-GZ)