DOMOV   /  USPOSABLJANJA   /   IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU

IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU

Na podlagi 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu  /ZVZD-1/ (Ur. l. RS, št. 43/11) mora biti za varno delo usposobljen vsak delavec, ki je na delu v podjetju na kakršnikoli pravni podlagi (tudi študentje, dijaki, praktikantje...).

Na našem spletnem portalu imate možnost e-usposabljanja iz varstva pri delu in požarne varnosti s pomočjo učnega gradiva. Na podlagi registracije vašega podjetja in s pridobitivijo vstopnih kod, lahko opravite preizkus teoretične usposobljenosti iz varstva pri delu in varstva pred požarom.

Opravite poskusni test iz varstva pri delu preko spletnega portala...