DOMOV   /  VARNOST NA GRADBIŠČU   /   Varnostni načrt gradbišča

Varnostni načrt gradbišča

Domov

Varnostni načrt za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, kar določa 4. člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05).
Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.

Vsebina varnostnega načrta
Varnostni načrt mora vsebovati: 

 1. Opis in načrt ureditve gradbišča, ki določa konkreten način izpolnitve zahtev iz priloge IV navedene uredbe;
 2. Kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje;
 3. Seznam nevarnih snovi;
 4. Navedbo posebno nevarnih del;
 5. Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade;
 6. Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno;
 7. Terminski plan – načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del;
 8. Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 9. Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela;
 10. Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču);
 11. Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču.

Poglejte še:

Kako do nas?

Telefon: 01 256 51 87 ali 041 655 258 ...poglej ostale kontakte...

E-mail: info@cpv.si

Kontaktni obrazec

Lahko si sami izdelate predračun ali naročite izdelke v spletni trgovini.

Kje smo >>>