DOMOV   /   PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA

PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA

Izjavamo različne meritve oz. preiskave delovnega okolja:

  - meritve OSVETLJENOSTI

  - meritve TOPLOTNIH RAZMER - MIKROKLIME

  - meritve HRUPA na delovnem mestu

Meritve delovnega okolja mora delodajalec izvajati na podlagi 19. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011), ki določa, da mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja tudi tako, da  z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne razmere.

Če delodajalec ne zagotavlja periodičnih preiskav delovnega okolja, se ga kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do 40.000 €.