DOMOV   /   NEZGODE PRI DELU

NEZGODE PRI DELU

Domov
nezgode_pri_delu
Poškodba / nezgoda pri delu

66. člen Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju /ZPIZ-2/ (Ur. l. RS, št. 96/2012) določa, da se za poškodbo pri delu šteje:

  • poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan;
  • poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti;
  • obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

 

Za poškodbo pri delu šteje tudi poškodba, povzročena na način iz prejšnjega odstavka, ki jo utrpijo zavarovanci v okoliščinah iz 20. in 21. člena navedenega Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju /ZPIZ-2/.

Preberite še:
PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU
REGRESNI ZAHTEVKI ZA POŠKODBO PRI DELU


Delodajalca se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 2.000 €, če takoj ne prijavi inšpekciji dela vsake smrtne poškodbe ali poškodbe zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne delovne dni, ali kolektivne nezgode, nevarnega pojava ali ugotovljene poklicne bolezni ali če o smrtni poškodbi takoj ne obvesti organa, pristojnega za notranje zadeve

Na telefonski številki 041 655 258 vam bo dežurni izvedenec - strokovnjak za varstvo pri delu nudil vso potrebno podporo:

 

  • usmerjal aktivnosti, ki jih morate storiti ob hujši nezgodi pri delu,
  • prispel na kraj nezgode, opravil raziskavo nezgode pri delu in zabeležil izjave poškodovanca, vodje del ter očividcev,
  • nudil strokovno pomoč ob prispetju policistev, tožilca, inšpektorja za delo.

 


Nudimo vam strokovno svetovanje in pomoč pri regresnih zahtevkih in odškodninah za nezgode pri delu. Preberite več...

Poglejte še:

Kako do nas?

Telefon: 01 256 51 87 ali 041 655 258 ...poglej ostale kontakte...

E-mail: info@cpv.si

Kontaktni obrazec

Lahko si sami izdelate predračun ali naročite izdelke v spletni trgovini.

Kje smo >>>