DOMOV   /  OSTALE INFORMACIJE   /   Zdravniški pregledi

Zdravniški pregledi

Domov

Zdravniški pregledi delavcev

Delodajalec je dolžan v skladu s 33. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (UL RS, št. 43/11) zagotoviti, , da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine dela.
Na podlagi 36. člena navedenag zakona mora zagotoviti tudi zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

S Pravilnikom o zdravstvenih pregledih delavcev (UL RS, št. 87/02, 29/03-popr., 124/06) se natančneje določajo vrste, obseg in vsebina preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ter način in roki za opravljanje teh pregledov.
Podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega zdravstvenega pregleda je ocena tveganja s posebnim poudarkom na zdravstvenih zahtevah, ki jih določi delodajalec na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika in rezultatov meritev obremenitev in obremenjenosti ter škodljivosti v delovnem okolju. Pred začetkom preventivnega zdravstvenega pregleda pooblaščeni zdravnik lahko opravi ogled delovnega okolja.

Preventivni zdravstveni pregledi so:

  • predhodni preventivni zdravstveni pregledi,
  • usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi,
  • drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi.

Obseg in vsebino preventivnih zdravstvenih pregledov najdete tukaj.

Delodajalec napoti delavca na preventivni zdravstveni pregled z napotnico:

Delodajalec mora napotiti delavca na usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled najmanj 30 dni pred iztekom roka, ki je v skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom določen z aktom delodajalca.
V primeru, da pooblaščeni zdravnik, ki opravlja preventivne zdravstvene preglede, ni sodeloval pri oceni tveganja, mora delodajalec predložiti izjavo o varnosti z oceno tveganja.

V kolikor želite več informacij v zvezi zdravniškimi pregledi, napotnicami ali zdravstvenimi analizami delovnih mest, nas lahko kontaktirate na tel. št. 01 256 51 87 ali 041 655 258 ali preko e-pošte.

Kako do nas?

Telefon: 01 256 51 87 ali 041 655 258 ...poglej ostale kontakte...

E-mail: info@cpv.si

Kontaktni obrazec

Lahko si sami izdelate predračun ali naročite izdelke v spletni trgovini.

Kje smo >>>